PERFORMNȚĂ ȘI EFICIENTIZARE!

Comentariile sunt închise pentru PERFORMNȚĂ ȘI EFICIENTIZARE! 30

Dinu Țurcanu, Președintele Raionului Orhei, a salutat inițiativa reprezentanților Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de a desfăsura în raionul Orhei seminarul de instruire dedicat autorităților publice locale de nivelul I și II. Dumnealui a reamintit primarilor și secretarilor primăriilor din raionul Orhei despre obiectivul care și l-a propus noua conducere a raionului de a asigura o bună guvernare bazată pe control administrativ, gestionarea eficientă a patrimoniului și crearea condițiilor decente pentru toți cetățenii raionului Orhei.

Primarii și secretarii primăriilor din raion au fost familiarizați cu cadrul normativ din domeniul Administrației Publice și modificările acestuia. O atenție deosebită a fost acordată transparenței în procesul decizional, interacțiunii cu autoritățile publice centrale și competențelor de funcție.
Partea a doua a seminarului a fost dedicată clasificării funcțiilor publice, evaluării performanțelor și elaborării/eficientizării statului de personal.

Consiliul Raional Orhei organizează sistematic instruiri și diverse mese rotunde dedicate Primarilor și specialiștilor implicați în procesul de guvernare locală pentru a asigura implimentarea acțiunilor planificate de regenerare a raionului Orhei și dezvoltare eficientă a acestuia.