Convocarea Consiliului local al comunei Piatra în Ședință Extraordinară

Comentariile sunt închise pentru Convocarea Consiliului local al comunei Piatra în Ședință Extraordinară 98

În corespundere cu art. 16 al. (5), art. 28 al. (2) lit. e) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, la solicitarea o treime din consilierii aleși, se convocă ședința extraordinară a consiliului local al comunei Piatra, în data de 24.07.2020, ora 16.00 în incinta primăriei comunei Piatra cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la vacanța mandatului de primar al comunei Piatra.

2. Cu privire la exercitarea temporară a atribuțiilor de primar al comunei Piatra.

Demers