ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

   Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază, începînd cu data de 03 decembrie 2018, consultarea publică a proiectelor de decizie.

    Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 19 decembrie 2018, pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

   Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice”.

03.12.2018

 

Proiectul de decizie și nota informativă Subdiviziunea-autor Responsabil de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie
Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Colsiliului Raional pentru semestru I al anului 2019”  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel.: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la numirea în funcție”  Specialist principal resurse umane Natalia Cozac tel: 0235 20665 email: nataliacozac@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la аргоbаrеа Planului tеritогiаl de acțiuni репtru rеаlizагеа Programului național privind controlul alcoolului репtru anii 2012-2020 ре parcursul anului 2019” Centrul de Sănătate Publică Orhei Șef Direcție Ion Bolboceanu tel: 0235 2533 email: bolboceanu86@mail.ru
Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea listei și declararea bunurilor imobile (construcții) proprietate publică din domeniul public al raionului Orhei”  Secția Economie și Atragerea Investițiilor Elena Boguș șef Secție Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044 email: elenabogus76@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la casare”  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel.: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materiale (tablete HUAWEI)”  Direcția Generală Educație șef DGE Silvia Mustovici tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la proprietate”   Serviciul Relații Funciare și Cadastru Mihail Curchi șef SRFC tel: 0235 20770 email:curchimihai@mail.ru
Proiect de decizie „Cu privire la casare”  Secția Cultură Elena Guler șef Secție Cultură tel: 079948075 email:sectia.cultura.orhei@mail.ru
Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport pentru personalul didactic”   Direcția Generală Educație șef DGE Silvia Mustovici tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la patrimoniu” Secția Economie și Atragerea Investițiilor Elena Boguș șef Secție Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044 email: elenabogus76@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la transmiterea bunurilor materiale” Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională anul 2019”  Direcția Generală Educație șef DGE Silvia Mustovici tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la casare”  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la casarea bunurilor uzate”  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionului”  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la casare” Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel.: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com