ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

   Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază, începînd cu data de 7 iunie 2019, consultarea publică a proiectelor de decizie.

    Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 27 iunie 2019, pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

   Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice”.

07.06.2019

 

Proiectul de decizie și nota informativă Subdiviziunea-autor Responsabil de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie
Proiect de decizie Cu perivire la repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională anul 2019 Direcția Generală Educație Silvia Mustovici șef DGE tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare   Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispoziția președintelui raionului   Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la odihna și întremarea sănătății copiilor în sezonul estival 2019   Direcția Generală Educație Silvia Mustovici șef DGE tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la lichidarea IMSP Centrul de Sănătate Pelivan   Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la lichidarea IMSP Centrul de Sănătate Bulăiești   Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Raportului pentru anul 2018 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a Raionului Orhei pentru perioada 2016-2020 și a Planului de obiective strategice  Secția Economie și Atragerea Investițiilor Elena Boguș șef Secție Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044 email: elenabogus76@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului asistență socială comunitară  Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei Ion Racu șef DGASPF tel: 0235 27174 email:ionracuv@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat  Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei Ion Racu șef DGASPF tel: 0235 27174 email:ionracuv@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Anexei nr.5 la decizia Consiliului Raional Orhei nr 3/11 din 20.05.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei structurii și efectivului statelor de personal ale sibdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional”  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la la modificarea Anexei nr.12 la decizia Consiliului Raional Orhei nr 3/11 din 20.05.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei structurii și efectivului statelor de personal ale sibdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional”  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea decizia Consiliului Raional Orhei nr 1/4 din 02.07.2015 „Cu privire la componenta nominali а comisiilor de specialitate”   Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea decizie 1/6 din 05.04.2019  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea deciziilor Consiliului Raional  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la licitarea automobilului cu strigare  Secția Economie și Atragerea Investițiilor Elena Boguș șef Secție Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044 email: elenabogus76@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la transmiterea unui autoturism de serviciu  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la transmiterea bunurilor materiale  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr. 2/1 din 23.04.2019  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la patrimoniu  Secția Economie și Atragerea Investițiilor Elena Boguș șef Secție Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044 email: elenabogus76@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea mijlocelor financiare Secția Administrație Publică Iurie Digori specialist SAP tel: 23554 076703863
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Anexei nr.9 „Programul privind drumurilor publice locale finanțate din Fondul Rutier ре anul 2019" la Decizia Consiliului Raional nr.6/12 din 11.12.2018  Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri Tel: 0235  2-14-73