ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

   Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază, începînd cu data de 12 noiembrie 2018, consultarea publică a proiectelor de decizie.

    Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 03 decembrie 2018, pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

   Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice”.

12.11.2018

Proiectul de decizie și nota informativă Subdiviziunea-autor Responsabil de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie
Proiect_de_decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile interne de consultare a societății civile în cadrul transparenței procesului decizional a Consiliului raional Orhei” Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel.: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la trecerea în evidenţă militară a tinerilor din raionul Orhei născuţi în anul 2003” Centrul Teritorial Militar Orhei Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel.: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la încorporarea recruților în serviciul militar în termen serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în aprilie-iulie 2019 şi octombrie 2019-ianuarie 2020” Centrul Teritorial Militar Orhei Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel.: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018” Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019 în prima lectură”  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019”  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la instituirea Serviciului social "Pachet alimentar unic" persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile” Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei Ion Racu șef DGASPF tel: 0235 27174 email:ionracuv@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la proprietate” Serviciul Relații Funciare și Cadastru Mihail Curchi șef SRFC tel: 0235 20770 email:curchimihai@mail.ru
Proiect de decizie Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional пr.3/1  din 22 mаi 2012 „Сu privire la aprobarea organigramei structurii și efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea consiliului raional" Specialist principal resurse umane Natalia Cozac tel: 0235 20665 email: nataliacozac@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la numirea in funcția de șef interimar al IMSP Centrul de Sănătate Bulăiești” Specialist principal resurse umane Natalia Cozac tel: 0235 20665 email: nataliacozac@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire lа аlосаrеа mijloacelor finаnсiаrе” Secția Administrație Publică Svetlana Mîțu specialist principal SAP tel: 0235 20743 email:svetlanamitu@yahoo.com
Proiect de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educație incluzivă” Direcția Generală Educație șef DGE Silvia Mustovici tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la proprietate”   Serviciul Relații Funciare și Cadastru Mihail Curchi șef SRFC tel: 0235 20770 email:curchimihai@mail.ru
Proiect de decizie „Cu privire la асоrdаrеа Titlului de Cetățean de Onoare al Raionului Orhei "   Secția Administrație Publică Svetlana Mîțu specialist principal SAP tel: 0235 20743 email:svetlanamitu@yahoo.com
Proiect de decizie „Cu privire la modificarea decizie Consiliului Raional Orhei nr 4/13.1 din 16  noiembrie 2017” Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel.: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Raional nr. 1/3.1  din 09.02.2018” Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel.: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la modificarea deciziilor”  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel.: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la formarea comisiei” Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel.: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Serviciul Tineret și Sport Victor Gherman tel: 0235 24567 email: ts.orhei@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la modificarea deciziei nr 1/1 din 09.02.2018”  Direcția Generală Educație șef DGE Silvia Mustovici tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru anul 2018” Direcția Generală Educație șef DGE Silvia Mustovici tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la acordarea indemnizației unice”  Specialist principal resurse umane Natalia Cozac tel: 0235 20665 email: nataliacozac@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la casare”  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel.: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la patrimoniu” Secția Economie și Atragerea Investițiilor Marcel Apreutesei tel: 0235 24989 email: marcelnordorhei@gmail.com
Proiect de decizie „Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliilor Electorale de Circumscripții uninominale nr.18 Orhei și nr.19 Ivancea” Secția Administrație Publică Svetlana Mîțu specialist principal SAP tel: 0235 20743 email:svetlanamitu@yahoo.com
Proiect de decizie „Cu privire la modificarea anexei nr.3 a deciziei Consiliului Raional nr. 3/2 din 04 mai 2018 „Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018” Secția Cultură Elena Guler șef Secție Cultură tel: 079948075 email:sectia.cultura.orhei@mail.ru
Proiect de decizie „Cu privire la transmiterea în locațiune a activelor neutilizate prin licitație”  Secția Economie și Atragerea Investițiilor Elena Boguș șef Secție Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044 email: elenabogus76@gmail.com