nr.d/o Numele şi prenumele Apartenența politică
1 Atamanenco Andrei PDM
2 Bobeică Vladimir PDM
3 Bodiu Valentin PDM
4 Boţan Nina PDM
5 Cazacu Simion Consilier neafiliat
6 Căpăţînă Veaceslav PCRM
7 Cecan Haritina PDM
8 Cîşlari Igor PP”Partidul Nostru
9 Gurițescu Lidia PSRM
10 Coșciug Tudor PL
11 Covaş Valerii PPEM
12 Gurduza Vladimir PPDA
13 Globa Andrei PPEM
14 Mardari Tudor PPEM
15 Miron Alexandru PL
16 Vîrcolici Efim PDM
17 Muravschi Serghei PLDM
18 Mustovici Veaceslav PPEM
19 Onila Cristina PL
20 Pînzari Liuba PLDM
21 Savin Mihail PDM
22 Popa Lidia PDM
23 Roman Vasile PL
24 Rotaru Vladimir PLDM
25 Severin Ghenadie PL
26 Palanciuc Elena PDM
27 Solcean Sergiu PP”Partidul Nostru
28 Surchicin Anton PL
29 Şevcenco Vladislav PDM
30 Şiman Ivan PSRM
31 Ştefîrţa Ion PLDM
32 Ştirbate Ala Consilier neafiliat
33 Tighineanu Constantin PSRM
34 Vasilcan Oleg PCRM
35 Volcu Alexei PDM