Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 03 septembrie 2020

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei, inițiază începând cu data de 19 august 2020, consultarea publică a proiectelor de decizii.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până în data de 03 septembrie 2020 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”.

Proiectul de decizie și nota informativă Denumirea proiectului de decizie Responsabil de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie Contact
Proiect de decizie Cu privire la audierea raportului semianual în vederea executării bugetului raional pentru anul 2020 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materiale Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la deschiderea cu excepție a unei singure clase a X-a în cadrul IP LT A.Donici Peresecina și IP LT M.Lomonosov Orhei Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.1/7 din 11.03.2020 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educaţie incluzivă Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la casare Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la acceptul de transmitere în locaţiune a activelor neutilizate prin licitaţie Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organelor locale de asistenţă socială Tatiana Platon – vicepreședintele raionului responsabil de domeniile protecție socială și cultură tel: 0235 23556; email: tatianaplaton@hotmail.it
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.4/14 din 30.07.2020 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional în instanţa de judecată Mihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridic tel: 079666974
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Raportului pentru anul 2019 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Orhei pentru perioada 2016-2020 și a Planului de obiective strategice Elena Boguș – şef Secția Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044
Proiect de decizie Cu privire la constituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate Victor Perțu – vicepreședintele raionului responsabil de domeniile economie investiții construcții și agricultură tel: 076700514
Proiect de decizie Cu privire la modificarea anexei nr.2 a Deciziei Consiliului Raional nr.7/4 din 13.12.2019 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională și educație incluzivă Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Raional Orhei nr. 7/5 din 13.12.2019 Cu privire la Programul privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 Pavel Cucuruzean – șef Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri tel: 0235 32206
Proiect de decizie Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.6/3 din 19 noiembrie 2019 Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Orhei Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei consiliului raional nr. 4/3.2 din 30 iulie 2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la relansarea procesului educațional în instituțiile de învățământ primar secundar pentru anul de învățământ 2020 – 2021 Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com