Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 13 mai 2020 

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei, inițiază începând cu data de 08 mai 2020, consultarea publică a proiectelor de decizii.

    Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până în data de 13 mai 2020 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

   Materiale care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”.

Proiectul de decizie și nota informativă

Denumirea proiectului de decizie Responsabil de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie Contact
Proiect de decizie Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaţionale efectuate prin dispoziţiile preşedintelui raionului Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com