Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 27 decembrie 2019

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază, începând cu data de 24 decembrie 2019, consultarea publică a proiectelor de decizii.

    Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până în data de 27 decembrie 2019 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

   Materiale care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”.

Proiectul de decizie și nota informativă Denumirea proiectului de decizie Responsabil de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie Contact
Proiect de decizie Cu privire la modificarea deciziilor consiliului raional Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acțiuni pentru realizarea Programului național privind controlul alcoolului pentru anii 2012-2020 pe parcursul anului 2020 Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com