Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 10 iunie 2020

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei, inițiază începând cu data de 21 mai 2020, consultarea publică a proiectelor de decizii.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până în data de 10 iunie 2020 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materiale care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”.

Proiectul de decizie și nota informativă Denumirea proiectului de decizie Responsabil de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie Contact
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind pregătirea instituțiilor de învățământ pentru activitate în noul an de studii 2020 -2021 Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Deciziilor Ion Racu – șef Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei tel: 0235 27174; email: ionracuv@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea bilanțului de lichidare a IMSP "Centrul de Sănătate Teleșeu" Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii publice Raionale "A. Donici" Elena Guler – șef Secția Cultură tel: 079948075; email: sectia.cultura.orhei@mail.ru
Proiect de decizie Cu privire la reorganizarea Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei Tatiana Platon – vicepreședintele raionului pe probleme sociale și cultură tel: 0235 23556; email: tatianaplaton@hotmail.it
Proiect de decizie Cu privire la reorganizarea instituțiilor de învățământ Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la reorganizarea instituțiilor de învățământ Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la reorganizarea instituțiilor de învățământ Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la reorganizarea instituțiilor de învățământ Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la reorganizarea instituțiilor de învățământ Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionului Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la proiectul investițional Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com