Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 30 iulie 2020

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei, inițiază începând cu data de 29 iunie 2020, consultarea publică a proiectelor de decizii.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până în data de 30 iulie 2020 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”.

Proiectul de decizie și nota informativă Denumirea proiectului de decizie Responsabil de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie Contact
Proiect de decizie Cu privire la modificarea anexei nr. 7 a Deciziei Consiliului Raional nr. 1/1.2 din 13.05.2020 "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020" Elena Guler – șef Secția Cultură tel: 079948075; email: sectia.cultura.orhei@mail.ru
Proiect de decizie Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materiale Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului Raional nr. 3/3.2 din 10.06.2020 "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare" Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionului Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la proprietate Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT8-137 din 08.07.2020 Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la redistribuirea alocațiilor instituțiilor de învățământ primar gimnazial și liceal aprobate pe anul 2020 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la instituirea comisiei de disciplină Irina Grecu – specialist principal Serviciul resurse umane tel: 0235 20665
Proiect de decizie Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT8-136 din 08.07.2020 Tatiana Platon – vicepreședintele raionului pe probleme sociale și cultură tel: 0235 23556; email: tatianaplaton@hotmail.it
Proiect de decizie Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la Acordul de finanțare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/7 din 11.03.2020 "Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională" Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la examinarea cererilor prealabile înaintate de dl Ion Racu Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la nominalizarea consilierilor raionali în componența comisiilor de casare a mijloacelor fixe Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional în instanţa de judecată Mihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridic tel: 079666974