Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 13 decembrie 2019

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază, începând cu data de 03 decembrie 2019, consultarea publică a proiectelor de decizii.

    Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până în data de 13 decembrie 2019 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

   Materiale care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”.

Proiectul de decizie și nota informativă Denumirea proiectului de decizie Responsabil de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie Contact
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea bugetului raional Orhei pe anul 2020 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Victor Gherman – șef Serviciul Tineret și Sport tel: 0235 24567; email: ts.orhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la instituirea Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului Ion Racu – șef Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei tel: 0235 27174; email: ionracuv@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la încorporarea recruților în serviciul militar în termen serviciul militar cu termen redus și serviciul civil (de alternativă) în aprilie-iulie 2020 și octombrie 2020-ianuarie 2021 Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la trecerea în evidență militară a tinerilor din raionul Orhei născuți în anul 2004 Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale Ion Racu – șef Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei tel: 0235 27174; email: ionracuv@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea anexei nr.2 a deciziei Consiliului raional nr. 1/16 din 03.03.2016 Ion Racu – șef Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei tel: 0235 27174; email: ionracuv@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională și fondul educației incluzive Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Programul privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional Pavel Cucuruzean – șef Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri tel: 0235 32206
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.6/3 din 19.11.2019 "Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate" Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la stabilirea domeniilor de responsabilitate a vicepreședinților raionului Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea anexei nr. 3 a Deciziei Consiliului Raional nr. 1/2 din 05.04.2019 "Cu privire la modificarea bugetului raional" Elena Guler – șef Secția Cultură tel: 079948075; email: sectia.cultura.orhei@mail.ru
Proiect de decizie Cu privire la modificarea anexelor nr. 1 2 3 8 ale Deciziei Consiliului Raional nr. 3/11 din 22.05.2012 "Cu privire la aprobarea organigramei structurii și efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional" Natalia Cozac – Specialist principal Resurse Umane tel: 0235 20665; email: nataliacozac@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului Raional pentru semestrul I al anului 2020 Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la constituirea și componența nominală a comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere din cadrul Consiliului Raional Orhei Natalia Cozac – Specialist principal Resurse Umane tel: 0235 20665; email: nataliacozac@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr. 1/14 din 09 .02.018 "Cu privire la instituirea Comisiei pentru evaluarea necesității acordării ajutorului financiar din Fondul de Rezervă a Consiliului Raional" Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la stabilirea îndemnizației consilierilor raionali Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com