Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 11 martie 2020 

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei, inițiază începând cu data de 24 februarie 2020, consultarea publică a proiectelor de decizii.

    Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până în data de 11 martie 2020 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

   Materiale care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”.

Proiectul de decizie și nota informativă Denumirea proiectului de decizie Responsabil de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie Contact
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.7/6 din 27.12.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport pentru personalul didactic" Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului raional pentru anul 2019 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr. 7/7.2 din 13.12.2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la patrimoniu Elena Boguș – șef Secția Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044
Proiect de decizie Cu privire la patrimoniu Elena Boguș – șef Secția Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044
Proiect de decizie Cu privire la modificarea contractului de comodat Elena Boguș – șef Secția Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044
Proiect de decizie Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la transmiterea bunurilor materiale Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea bilanțului de lichidarea a IMSP ”Centrul de Sănătate Pelivan” Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea bilanțului de lichidarea a IMSP ”Centrul de Sănătate Bulăiești” Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaţionale efectuate prin dispoziţiile preşedintelui raionului Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Raional Orhei nr. 7/5 din 13.12.2019 "Programul privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020" Pavel Cucuruzean – șef Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri tel: 0235 32206
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Anexei nr. 5 la Decizia Consiliului Raional nr. 3/11 din 22.05.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei structurii şi efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional” Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la executarea deciziei Colegiului Civil Comercial și de Contencios Administrativ Lărgit al Curții Supreme de Justiție din 20 noiembrie 2019 Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com