01 din 11.01.2017 Cu privire la autoevaluarea sistemului de management
02 din 11.01.2017 Cu privire la instituirea comisiei pentru transmiterea unui autoturism de serviciu
03 din 12.01.2017 Cu privire la bilunarul pentru combaterea ;i profilaxia rabiei
04 din 17.01.2017 Cu privire la constituirea comisiei
06 din 19.01.2017 Cu privire la modificarea bugetului raional
07 din 16.01.2017 Cu privire la utilizarea automobilului de serviciu
08 din 25.01.2017 Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017
09 din 27.01.2017 Cu privire la anularea restrictiei pe boala de rabie
10 din 31.01.2017 Cu privire la instituirea comisiei de predare – primire
11 din 03.02.2017 Cu privire la instituirea echipei multidisciplinare
12 din 03.02.2017 Cu privire la instituirea comisiei
13 din 03.02.2017 Cu privire la aprobarea planului de ac’iuni
14 din 07.02.2017 Cu privire la unele ad[ug[ri modific[ri la activitatea rutelor
15 din 08.02.2017 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017
16 din 10.02.2017 Cu privire la anularea restric’iei pe boala rabiei
17 din 10.02.2017 Cu privire la inregistrarea AO „Clubul de Fotball al Școlii Sportive din Orhei”
19 din 14.02.2017 Cu privire la recepționarea și transportarea ajutorului umanitar
20 din 16 februarie 2017 Cu privire la recepționarea ajutorului umanitar
21 din 16.02.2017 Cu privire la completarea fondului arhivistic de stat
22 din 16.02.2017 Cu privire la instituirea comisiei de inventariere a lacurilor de acumulare, iazurilor din raionul Orhei
24 din 22.02.2017 Cu privire la unele adăugări, modificări la activitatea rutelor
25 din 24.02.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
26 din 27.02.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
27 din 02.03.2017 Cu privire la demersul Organizației Raionale Orhei a Partidului Democrat din Moldova
28 din 02.03.2017 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
29 din 02.03.2017 Cu privire la instituirea comisiei
30 din 07.03.2017 Cu privire la convocarea Consiliului Raional în ședință ordinară
31 din 10.03.2017 Cu privire la asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice perioadei de primăvară – vară
32 din 10.03.2017 Cu privire la constituirea comisiei
33 din 10.03.2017 Cu privire la transmiterea unui autoturism de serviciu
34 din 14.03.2017 Cu privire la instituirea comisiei pentru verificarea activității Centrului „Speranța”
35 din 15.03.2017 Cu privire la constituirea comisiei
36 din 20.03.2017 Cu privire la desemnarea managerului local de proiect
37 din 21.03.2017 Cu privire la crearea comisiei de concurs
38 din 21.03.2017 Cu privire lanumirea persoanei responsabile pentru lucrările de construcție la obiectul „Gazoductul branșament de la s. Ivancea -Brănești-Furceni-Trebujeni”
39 din 23.03.2017 Cu privire la constituirea comisiei
40 din 23.03.2017 Cu privire la constituirea comisiei
41 din 24.03.2017 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
42din 27.03.2017 Cu privire la abrogarea Dispoziției nr.05 din 19.01.2017 „Cu privire la corelarea bugetului raional”
43 din 31.03.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
44 din 31.03.2017 Cu privire la Constituirea Comisiei
45 din 04.04.2017 Cu privire la desfășurarea Iarmarocului Sfintelor Sărbători de Paști
46 din 05.04.2017 Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației „Ziua Protecției Civile” în cadrul instituțiilor de învățământ din raionul Orhei
47 din 05.04.2017 Cu privire la instituirea comisiei
48 din 10.04.2017 Cu privire la constituirea comisiei
49 din 10.04.2017 Cu privire la recepționarea și transportarea ajutorului umanitar
50 din 12.04.2017 Cu privire la instituirea comisiei de lucru pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii tradiționale de deschiderea sezonului de păstorit „Sună Tălăncuțele”
54 din 21.04.2017 Cu privire la convocarea Consiliului Raional în ședință extraordinară
55 din 25.04.2017 Cu privire la instituirea Comisiei raionale de evaluare a pagubelor cauzate de către înghețurile și ninsorile abundente
56 din 26.04.2017 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții
57 din 27.04.2017 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
58 din 23.05.2017 Cu privire la instituirea comisiei raionale
59 din 07.06.2016 Cu instituirea grupului de lucru pentru achiziții
59 din 31.05.2017 Cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor la taberele de odihnă a copiilor și în locurile de agrement, în fâșii forestiere și în apropiere de bazinele acvatice
60 din 31.05.2017 Cu privire la calendarul privind elaborarea proiectului bugetului raional pentru anul 2018 și a estimării pe anii 2019-2020
62 din 08.06.2017 Cu privire la aprobarea planului de acțiuni „Memorie, Onoare, Respect”
63 din 08.06.2017 Cu privire la constituirea comisiei
64 din 15.06.2017 Cu privire la aplicarea restricției pe boala de rabie
65 din 15.06.2017 Cu privire la constituirea comisiei
66 din 16.06.2017 Privind „Ziua portului popular”
67 din 16.06.2017 Cu privire la aprobarea obiectivelor politicii de administrare a datoriei
68 din 20.06.2017 Cu privire la efectuarea controlului complex al sistemului automatizat de înștiințare centralizată al protecției civile
69 din 22.06.2017 Cu privire la măsurile de prevenire a înecurilor la obiectivele acvatice în timpul sezonului estival
70 din 24.06.2017 Cu privire la recoltarea culturilor cerealiere de I grupă
71 din 27.06. 2017 Cu privire la instituirea comisiei pentru evaluarea pregătirii instituțiilor de învățământ preuniversitar și preșcolar din raion către noul an de studii 2017-2018