Prenume: Ion Adresa:

R. Moldova,  Orhei, bd. M. Eminescu, 2

tel:     +373 23532888

E-mail: ion.frunze@or.md

Nume: Frunze
Data naşterii: 26 aprilie 1978
Cetăţenia: Republica Moldova
Stare civilă: Căsătorit
 

Studii:

2013 – 2016  Academia de Administrare Publică, specializarea management, studii de masterat;

2004 – 2012  Institutul de Istorie Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

                      calificare:  Doctor în drept;

2002  – 2003  Academia  MAI  “Ştefan cel Mare”,  facultatea Drept, specializarea  Drept  Internaţional

                      Public, studii de masterat, Diplomă de onoare;

1998 – 2002  Universitatea  de Stat  din  Moldova, facultatea  Drept,  calificare:  licenţiat în drept;

1993 – 1998  Colegiul de Transport din Chişinău, facultatea   Mecanică,   calificare: inginer-mecanic;

01.03.2013 – 01.03.2014 Schools of Political Studies, Council of Europe, Strasbourg,

(școala avansată de studii politice și management politic și public);

2006 – 2007 – Bell Language School, New York, SUA.

Mai multe studii de instruiri și perfecţionări în Republica Moldova și peste hotare.

 Serviciu:

24.04.2019 – prezent, Consiliul Raional Orhei, președinte al raionului;

2018 – prezent, Universitatea de Studii Europene din Moldova, conferențiar universitar interimar, catedra Drept Privat;

2013 – 2018  Universitatea de Studii Europene din Moldova, lector universitar, catedra Drept Public;

08.07.2013 – 23.04.2019  Serviciul Fiscal de Stat, Direcția Generală Administrare Fiscală Centru,

șef, Direcția Deservire Fiscală Orhei;                             

20.01.2016 – 31.03.17 șef, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Telenești;                                                          

20.12.2015 – 19.01.16 șef, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei;                                                      

30.06.2015 – 19.12.2015 Inspectoratul Fiscal de Stat Chișinău, DAF Botanica șef secție;                                      

08.07.2013 – 30.06.2015 șef, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei;                                            

14.06.2015  – 24.04.2019, Consilier, Consiliul Raional Orhei;                                                                                     

05.06.2011 – 14.06.2015 Consilier, Consiliul Raional Orhei, preşedintele comisiei Administrare Publică şi Drept;                   

2011 – 2013 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, şef direcţie Cooperare Juridică Internaţională;

2007 – 2011 SRL „Orhgodcom” director executiv,

03.01.2008 – 02.04.2009, reprezentant permanent SRL „Orhgodcom” în Federaţia Rusă, or.Moscova,

05.04.2009 – 03.09.2009, reprezentant permanent SRL „Orhgodcom” în România şi Turcia;                                                                              

2005 – 2007 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Departamentul Afaceri Consulare, Direcţia Drept şi Relaţii Consulare, secretar  II;

2002 – 2005 Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative, catedra Ştiinţe Juridice, lector universitar;

2003 – 2005 Academia de Administrare Publică  pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, departamentul Relaţii Internaţionale şi Politică Externă, lector universitar (prin cumul);                        

2002 – 2005  SRL „Bahus”, jurist (prin cumul);                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Publicaţii / Conferinţe

   

 1. Ion Frunze, doctor  în drept,   univ. interim., USEM.  National Conference with International Participation Justice and Management in the Modern Society30 – 31 May 2019 Brasov, Romania Cadrul legislativ național cu privire la consacrarea principiului general al nediscriminării: compatibilitate națională și internațională
 2. Ion Frunze, doctor  în drept,   univ. interim., USEM. Ticu Ioan, Director General Adjunctla Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Iași, România POLITICA DE EXTINDERE A UNIUNII EUROPENE ŞI POLITICA EUROPEANĂ DE VECINATATE. Vector European, USEM, 2019
 3. FRUNZE I. Configuraţia conflictului transnistrean în dreptul internaţional umanitar REVISTA EUROPEANĂ DE CERCETARE ŞI INOVARE Nr. 2 / 2018 CHIŞINĂU 2018, ISSN 2587-3334, pag. 51-58.
 4. FRUNZE I. Procesul codificării şi dezvoltării progresive a normelor umanitare care reglementează conflictele armate interne: aspecte teoretico-practice REVISTA EUROPEANĂ DE CERCETARE ŞI INOVARE Nr. 2 / 2018 CHIŞINĂU 2018,  ISSN 2587-3334, pag- 43-51
 5. CONFLICTUL ARMAT INTERN ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR Jurnalul național: teorie și practică, 2(36)-2019, Categoria C, ISSN 2345-1130, pag 19-25.
 6. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND  CONFLICTELE ARMATE FĂRĂ CARACTER INTERNAȚIONAL ÎN LUMINA PREVEDERILOR STATUTULUI CURŢII PENALE INTERNAŢIONALE Legea și viața
 7. UNELE ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL ARMAT INTERN ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR Legea și viața
 8. Frunze Ion, Conferința științifică ,,Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico–administrativ’’, Ediția a IV, din 14 decembrie 2018, Cahul cu tema „EVOLUȚIA CADRULUI NORMATIV INTERNAŢIONAL ȘI INTERN PRIVIND PROTECȚIA BUNURILOR CULTURALE ÎN CONFLICTELE ARMATE”.
 9. Frunze Ion, Sedlețchi Elena, doctorand, lector universitar Universitatea de Studii Europene din Moldova, Direcția juridică a Consiliului Concurenței „INTEGRAREA EUROPEANĂ: ASPECTE ECONOMICO-JURIDICE” – Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică ediția IV, 21 decembrie 2018 Chișinău,  USEM, cu tema „PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ A COPIILOR ÎN CONFLICTELE ARMATE ”.
 10. Ion Frunze, „INTEGRAREA EUROPEANĂ: ASPECTE ECONOMICO-JURIDICE” – conferinţa internaţională ştiinţifico-practică ediția IV, 21 decembrie 2018, Chișinău, USEM cu tema, „Unele aspecte privind protecţia internaţională a bunurilor culturale imobile în cadrul conflictelor armate”, ISBN 978-9975-3287-0-8.
 11. Victoria Ţarălungă, Ion Frunze, Revista Moldovenească de Drept Intermaţional şi Relaţii Internaţionale /4, 2010, cu tema Configuraţia cnflictului Transnistrean în Dreptul Internaţional Umanitar”. (pag.28).
 12. Ion Frunze, Revista Naţională de Drept, Nr.8 (august 2006), cu tema: Norme speciale referitoare la protecţia răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor în dreptul internaţional umanitar”. (pag.55).
 13. Ion Frunze; Oxana Septelici. Analele ştiinţifice USM,  Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Volumul I, Chişinău 2006 cu tema: Recunoaşterea în calitate de parte beligerantă”.  (pag.188).
 14. Ion Frunze, Analele ştiinţifice USM, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Volumul I, Chişinău 2006, cu tema: Protecţia drepturilor omului în cadrul conflictelor armate cu caracter neinternaţional. (pag.180).
 15. Ion Frunze, Conferinţa internaţională din 18 mai 2005 în cadrul Academiei de Administrare Publică, cu genericul AAP pentru o guvernare transparentă, responsabilă şi democratică, cu tema: „Ocrotirea victimelor în condiţiile conflictelor armate interne”, publicat în – Tezele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice din 18:05:2005.  (pag.161).
 16. Ion Frunze, Analele ştiinţifice USM, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Volumul I, Chişinău 2005, cu tema: Aspecte internaţionale de drept ale intervenţiei externe în conflictele armate interne. (pag.117).
 17. Ion Frunze, Analele ştiinţifice USM, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Volumul I, Chişinău 2005, cu tema: Мирное разрешение международных споров как важнейший принцип современного международного гуманитарного право. (pag.125).
 18. Ion Frunze; Oxana Septelici. Analele ştiinţifice USM,  Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Volumul I, Chişinău 2005 cu tema: Protecţia refugiaţilor în dreptul internaţional umanitar. Azilul”.  (pag.120).
 19. Ion Frunze, Revista metodico-ştiinţifică trimestrială N 2-3/2005 „Administrarea Publică” din cadru Academiei de Administrare Publică  pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, cu tema : ”Influienţa terorizmului asupra conflictelor armate”.  (pag.119-125).
 20. Ion Frunze, Simpoziumul internaţional al tinerilor cercetători, Volumul I, Ediţia III-a din 21-22 aprilie 2005, Chişinău, în cadrul ASEM cu tema: Protecţia drepturilor omului în condiţiile conflictelor armate cu caracter neinternaţional . (pag.185).
 21. Ion Frunze, Călin Tomuleţ. Analele ştiinţifice USM, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Volumul II, Chişinău 2004: ”Colaborarea Republicii Moldova în domeniul asistenţei juridice internaţionale în materie penală”. (pag.70).
 22. Ion Frunze, Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Seria Drept Public, nr. 4/2003 cu tema: Extrădarea – ca formă de asistenţă juridică internaţională în materie penală. (pag106).
 23. Ion Frunze, Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, Seria Drept Public, nr. 3/2003 cu tema: Problematica extrădării în legislaţia Republicii Moldova. (pag.32).
Abilităţi: Abilităţi de conducere, aplicarea pe larg a computerului – Word, Excel, Power Point, ș.a. abilitate de a conduce cercetări şi dezvoltări, abilităţi de comunicare.    Permis de conducere  cat. A – E.
Limbi moderne vorbite Citire Vorbire Scris
Rusă excelent excelent excelent
Engleză bine bine bine