ANUNȚ

 

ANUNȚ

Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef a IMSP CS din sectorul rural, informează despre aprobarea listei persoanelor admise la concurs:

 IMSP CS Peresecina:

Iurcu Varvara

Marandici Alexandru

IMSP CS Morozeni:

Panfilii Pavel

Panfilii Victoria

IMSP CS Pelivan:

Duca Vasile

Duca Liliana 

IMSP CS Teleșeu:

Zubcov Iurie

Petrachi Natalia

IMSP CS Susleni:

Platon Valentina

Dvornic Liliana

Alăturat, informăm că concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante menționate, se va desfășura în data de 13 iunie 2017, ora 14:00, în incinta Consiliului raional Orhei, sala de ședințe, etajul III.

CONSILIUL  RAIONAL  ORHEI 

anunţă  concurs  pentru  ocuparea următoarelor funcţii vacante :

 

 1. Șef IMSP Centru de Sănătate Peresecina;
 2. Șef IMSP Centru de Sănătate Susleni;
 3. Șef IMSP Centru de Sănătate Brăviceni;
 4. Șef IMSP Centru de Sănătate Pelivan;
 5. Șef IMSP Centru de Sănătate Morozeni;
 6. Șef IMSP Centru de Sănătate Teleșeu;

Informaţia  privind  condiţiile  de desfăşurare  a  concursului  este  plasată pe  panoul  informaţional  la  sediul Consiliului  raional Orhei și pagina web a Consiliului raional Orhei  www.or.md

Data  limită  pînă  la  care  poate  fi  depus  dosarul  de  concurs – 20 zile lucrătoare din momentul publicării anunțului în publicația periodică ,,Opinia Liberă”.

telefon – 0 235 2-06-65 / 069478485

adresa  poştală – or.Orhei,  bd. M.Eminescu, nr.2,  bir.41

persoana  de  contact – Natalia Cozac

 

Spre atenția candidaților pentru ocuparea

 funcțiilor vacante de șefi ai IMSP CS

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef a IMSP CS (sectorul rural), se va organiza și desfășura în conformitate cu Regulamentul și Metodologia de numire în funcție a conducătorilor IMSP CS, aprobat prin Decizia Consililului raional Orhei nr. 1/8 din 17 martie 2017, care va putea fi accesat pe pagina web: www.or.md.

Conform Regulamentului și Metodologiei de numire în funcție a conducătorilor IMSP CS, Evaluarea candidaților include 3 etape:

 1. Examinarea dosarului candidatului;
 2. Proba scrisă;
 3. Interviul care include prezentarea unui Proiect de management a instituției respective.

Proiectul de management va include următoarele compartimente:

 1. Analiza situației actuale a IMSP CS;
 2. Obiective generale propuse și indicatori de produs (rezultate așteptate) identificarea riscurilor;
 3. Identificarea problemelor majore existente și propuneri de înlăturare a lor;
 4. Sistem de monitorizare și surse de verificare a activității instituției;
 5. Perspectivele dezvoltării instituției respective (management, finațe, resurse umane, baza tehnico-materială, calitatea serviciilor medicale).

Timp de prezentare-20 minute;

Volum-3-5 pagini;

Proiectul poate fi prezentat și în format Power Point

 

Descarcă anexe ANUNȚ CONCURS ȘEF IMSP CS

                             Regulament numire in functie baza concurs a conducator IMSP CS Orhei 2017