Nume, Prenume  Golub Tudor
 Funcția  Președintele raionului Orhei
 Zile de primire  Luni, orele 08.00 – 14.00.
 Telefon 0235 32888;0235 22058
 E-mail  tudor.golub@gmail.com
 Date personale
 • Data și locul nașterii: 27 iulie 1972, satul Piatra, raionul Orhei.
 • Stare civilă: căsătorit
 Studii
 • 2004 – Institutul European de Studii Politice din Moldova, Chişinău – Strasbourg
 • 1996-1999 –  Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie
 • 1995 – 1996 – Universitatea din Oradea, România, diplomă de master în istorie.
 • 1990 – 1995 – Universitatea din Oradea, România, licențiat în istorie și geografie
 • 01-30.09.1990  – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Istorie
Experiență profesională
 • 02.07.2015 – prezent – Președinte al raionului Orhei.
 • 12.04.2011 – 31.07.2015 – reprezentant al Guvernului/Șef al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat.
 • 17.09.2009 – 11.04.2011 –  Coordonator de Programe, Agenţia de Dezvoltare Rurală.
 •  08.10.2007 – 16.09.2009 – Coordonator regional  în cadrul Programului de Dezvoltare Participativă a Comunităţilor din Republica Moldova (CPP), finanţat de Guvernul S.U.A. prin Agenţia S.U.A. pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi administrat de către Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale (IREX), Centrul Regional (HUB) Orhei.
 • 18.09.2006 – 07.10.2007- Facilitator Comunitar Social în cadrul CPP, USAID, IREX, HUB Orhei.
 • 23.02.2005 – 18.09.2006 – Organizator social / Trainer în cadrul CPP, USAID, IREX, HUB Orhei.
 • 01.11.1997 – 22.02.2005 – Colaborator ştiinţific, Muzeul de Istorie şi Etnografie Orhei.
 • august 1989 – august 1990 – Maşinist de scenă, Palatul de Cultură „La Steaua”, or. Orhei
Activități de training, reuniuni profesionale, dezvoltare profesională
 • Participarea la circa 200 de instruiri (mese-rotunde, seminare, traininguri, TOT, conferinţe), moderate de experţi din R. Moldova, România, Bulgaria, Ucraina, Polonia, Slovacia, Slovenia, Rusia, Letonia, Estonia, Georgia, Olanda, Franţa, Marea Britanie, Germania, SUA ş.a., cu scopul creării de competenţe şi dezvoltării abilităţilor de proces, liderism şi de dezvoltare organizaţională în diverse domenii.
 • Stagieri în ţară şi peste hotare: Polonia, România, Georgia, Ucraina, Slovenia, Germania, Franţa, SUA.
Activități de training, conferințe conduse
 • A condus și susținut  traininguri (peste 200 de instruiri) cu diverse tematici în favoarea IREX-CPP, ACCAII, SOROS, NDI, Centrul CONTACT ş.a., pentru membrii ONG-urilor, managerii ONG-urilor, grupuri de Iniţiativă ale cetăţenilor, tineri, pedagogi, voluntari, aleşi locali ş.a. A condus diverse întruniri comunitare, inclusiv Tendere publice.
Cercetări științifice conduse
 • Susleni. File de istorie, Chişinău-Orhei, 2008, co-autor;
 • Jorile. Monografia satelor Jora de Jos, Jora de Mijloc, Jora de Sus şi Lopatna, Chişinău-Orhei, 2008, co-autor;
 • Moldova: primii paşi ai Agendei Verzi, Milieukontakt Ost-Europa, Chişinău, 2003, co-autor;
 • Comuna Căzăneşti. Monografia satelor Căzăneşti şi Vadul-Leca, Chişinău-Orhei, Editura LABIRINT, 2002, co-autor;
 • Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Orhei „Agenda Locală 21 Orhei”, Orhei, 2002, co-autor;
 • Foametea în RSS Moldovenească, dizertaţie, Oradea, 1996;
 • Deportările din Basarabia. Cazul judeţului Orhei, lucrare de diplomă; Oradea, 1995.
Publicații
 • În ultimii 15 ani a scris şi publicat în ziarele locale (Cuvântul, Plaiul orheian, Cetatea (a activat la acest ziar în calitate de redactor-coordonator în anul 1998), Flux de Orhei) şi republicane (Democraţia) circa 100 de articole, care au avut o tematică foarte variată: de la activitatea ONG-urilor până la studii şi editoriale pe teme socio-politice.
 Activitate politică
 • iunie 2007 – noiembrie 2012 – Consilier în Consiliul raional Orhei, PSL/PDM.
 • mai 2003 – iunie 2007 – Consilier în Consiliul orăşenesc Orhei, PSL.
Activități și funcții complementare
 • 21 octombrie 2007 – 21 aprilie 2011- Preşedinte al Comisiei de Cenzori şi Etică, membru al Biroului Executiv al Mişcării Europene din Moldova (MEM).
 • 2003-prezent – Membru al Consiliului absolvenţilor programelor de stagiere oferite de Guvernul SUA – ALUMNI.
 • 2003 – 2005 – Membru al Biroului Executiv al Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), responsabil pentru Direcţia Consolidarea Capacităţilor Organizaţionale.
 • februarie-decembrie 2003 – Directorul proiectului Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în Domeniul Mediu şi Infrastructură a satului Cişmea –„Agenda Verde Cişmea” (Mileukontakt OOST-Europa, Olanda).
 • octombrie 2003 – ianuarie 2004 – Directorul proiectului „Parcul Ivanos – zonă de agrement” (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), proiectul Agenda Locală 21 Moldova).
 • mai – noiembrie 2002 – Expert în cadrul Agenda Locală 21 Orhei, liderul Grupului de Lucru Mediu şi Infrastructură, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP).
 • 2002 – 2009 – Membru al Consiliului Local de Coordonare Agenda Locală 21 Orhei.
 • 2002-2003 – Membru al Biroului Consiliului Naţional de Cooperare al ONG-urilor de Mediu.
 • 2002 – Directorul proiectului „Centrul de Informare şi Consultanţă Ecologică Orhei”, finanţat de Centrul Regional de Mediu (REC – Moldova), cu susţinerea financiară a Comisiei Uniunii Europene.
 • 2001-2005 – Preşedinte al Consiliului Judeţean (Regional) de Tineret Orhei (CJTO).
 • 2000 – Directorul proiectului „Cogâlnicul Orheian – râu curat cu maluri împădurite”, implementat cu sprijinul financiar REC – Moldova, din resursele UE.
 • august 1999 – martie 2005 – Director-executiv al Asociației Obștești etno-ecologice „Eco-Protectum”.
 • 1998 – Redactor-coordonator şef al ziarului independent „Cetatea”, Orhei.
 • 1993-1997 – Preşedinte al Ligii Studenţilor Basarabeni şi Bucovineni din Universitatea Oradea, România.
 • 1993-1996 – Membru al Biroului Permanent al Ligii Studenţilor din Universitatea Oradea, România.

 

 Mențiuni
 • august 2009 – Diploma Primăriei Orhei pentru „Contribuţia semnificativă la dezvoltarea socio-economică a oraşului Orhei”.
 • iunie 2009 – Diplomă de Excelenţă a IREX / CPP, USAID reprezentând „Recunoaşterea profesionalismului, iniţiativei, perseverenţei şi dedicaţiei excepţionale în implementarea proiectului „Programul de Dezvoltare Participativă a comunităţilor din Republica Moldova” (CPP)”.
 • 25.12.2008 – Diplomă a Consiliului Raional Orhei pentru „Contribuţia considerabilă în consolidarea bazei didactico-materiale a instituţiilor de învăţământ şi educaţionale”
 • 26.01.2008 – Diplomă a Consiliului Raional Orhei pentru „Contribuţia considerabilă în consolidarea bazei didactico-materiale a instituţiilor de învăţământ şi educaţionale”.
Abilități lingvistice
 • Româna – limba maternă
 • Rusă – fluent
 • Franceza – mediu
 • Engleză – începător.