Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură

Adresa:  str. Ion Creanga 1
Tel:   0235 33291

Pagină web: http://aipa.gov.md/

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură creată prin Hotărîrea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010, este un organ administrativ, subordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,  responsabil de gestionarea resurselor financiare destinate pentru susţinerea producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor de către stat.

Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:

 • asigură derularea corectă şi legală a operaţiilor de gestionare a fondurilor alocate pentru susţinerea producătorilor agricoli;
 • examinează solicitările şi materialele depuse de către solicitanţi şi eligibilitatea acestora de a beneficia de fonduri din partea statului, conform procedurilor şi regulamentelor stabilite;
 • creează şi menţine Registrul exploataţiilor agricole;
 • operează sistemul de control intern în scopul asigurării corectitudinii procedurilor şi sistemelor aplicate, precum şi performanţei actuale a acestora.

Agenţia are următoarele atribuţii de bază:

 1. acceptă efectuarea plăţilor către beneficiari în urma verificării solicitărilor, familiarizării cu neregulile sesizate, precum şi înlăturării complete a acestora;
 2. acceptă sau respinge solicitările de plată cu avizarea solicitanţilor despre necorespunderea sau erorile depistate, conform procedurilor şi regulamentelor stabilite;
 3. monitorizează, contabilizează şi înregistrează plăţile în registrele contabile separate ale Agenţiei, sub forma unui sistem electronic de prelucrare a datelor, precum şi pregăteşte informaţii referitoare la executarea cheltuielilor;
 4. păstrează documentele necesare în contextul controlului intern şi extern care justifică plăţile efectuate şi documentele care confirmă satisfacerea cerinţelor cu privire la controlul fizic şi administrativ;
 5. elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării legale a atribuţiilor funcţionale;
 6. întocmeşte  ordinele  de  plată  şi  le  prezintă  unităţilor  teritoriale  ale Trezoreriei  de  Stat;
 7. organizează şi urmăreşte asigurarea dotării tehnice şi materiale a subdiviziunilor structurale şi direcţiilor teritoriale;
 8. prezintă rapoarte trimestriale şi anuale, precum şi rapoarte privind operaţiile desfăşurate şi aspectele lor relevante;
 9. contabilizează plăţile efectuate;
 10. informează  societatea  civilă  despre  activităţile  desfăşurate.
Distribuie