Agenţia pentru Ocuparea Forţei de muncă a raionului Orhei

Adresa: or.Orhei, str. str.Vasile Lupu, 36

Pagina web: http://www.anofm.md/http://www.angajat.md/

Telefon de contact: 0235  21490; 0235 22407; 0235 20912.

E-mail: aofm.orhei@anofm.md

Program de lucru

Luni – Vineri: 8.00 – 17.00

Pauza de prânz: 12.00 – 13.00

Zile de audienţa: 

Luni, Joi: 8.00 – 12.00

Obiectivele de bază: Asigură şi coordonează la nivel teritorial aplicarea unitară a măsurilor active şi pasive în domeniul ocupării forţei de muncă şi protecţiei sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Servicii gratuite ale Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de muncă:

  • gestionează de la agentii economici locurile libere de muncă, selectează şi îndreaptă candidaţi din rîndul şomerilor pentru ocuparea lor;
  • de informare a populaţiei privind legislaţia şi situaţia pe piaţa forţei de muncă;
  • informare, orientare şi consilierea profesională a persoanelor;
  • calificarea, recalificare şi perfecţionarea profesională a forţei de muncă
  • promovează măsuri active menite să conducă la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, prevenirea şi combaterea şomajului ( tîrguri ale locurilor de muncă, seminare, mese rotunde ect. );
  • în conlucrare cu APL antrenează şomerii înregistraţi la lucrări publice în interesul comunităţilor;
  • asigură protecţia socială a şomerilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • servicii de autoinformare, de preconcediere, de mediere electronică, etc.
Distribuie