Casa Teritorială de Asigurări Sociale Orhei

Adresa: or.Orhei, str. Vasile Lupu, 113

Pagina web: http://www.cnas.md/

Telefon de contact: 0235 22548; 0235 23260; 0235 33139

Program de lucru:

Luni-Vineri  8.00-17.00
Sâmbătă, Duminică – zile de odihnă

Obiectivele de bază, scopul şi serviciile prestate:

 1. Înregistrarea şi ţinerea evidenţei în calitate de plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii la Bugetul Asigurărilor Sociale de  Stat (BASS) a tuturor agenţilor economici din raion;
 2. Acumularea şi evidenţa individuală a contribuţiilor de asigurări sociale achitate de către ei în sistemul public de asigurări sociale, precum şi de persoanele asigurate în baza codurilor personale de asigurări sociale;
 3. Înregistrarea şi perfectarea contractelor de asigurare socială cu persoanele care nu sunt asigurate, însă doresc să-şi asigure stagiul de cotizare;
 4. Atribuirea şi eliberarea parolelor de acces la contul curent de asigurări  sociale;
 5. Furnizarea informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale autorităţilor administraţiei publice;
 6. Eliberarea extrasului din contul personal al persoanei asigurate;
 7. Eliberarea certificatelor care confirmă perioada de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, precum şi certificate privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat;
 8. Stabilirea şi achitarea tuturor prestaţiilor de asigurări  sociale garantate de stat:
 • Pensii pentru limită de vârstă;
 • Pensii de dezabilitate (severă, accentuată şi medie);
 • Pensii de urmaş;
 • Alocaţii sociale de stat;
 • Alocaţii nominale;
 • Indemnizaţii unice la naşterea copilului;
 • Indemnizaţii pentru creşterea şi îngrijirea copilului;
 • Indemnizaţii, compensaţii şi ajutoare materiale participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • Ajutoare de deces;
 • Acordarea gratuită a biletelor de tratament balneosanatorial veteranilor muncii şi veteranilor de război;
 • Eliberarea legitimaţiilor de pensionar şi a certificatelor privind mărimea pensiei.
Distribuie