Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 14 septembrie 2021

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 14 septembrie 2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 14 septembrie 2021, pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la transmiterea în locațiune a activelor neutilizate prin licitațieMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
2Cu privire la schimbarea modului de folosință a bunului imobilMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
3Cu privire la vânzarea automobilelor de serviciu prin negociere directăMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
4Cu privire la alocarea mijloacelor financiareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
5Cu privire la alocarea mijloacelor financiareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
6Cu privire la deschiderea cu excepţie a unei singure clase a X-a în cadrul IP L.T "Al. Donici" Peresecina şi IP L.T "M. Lomonosov" OrheiSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
7Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
8Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.2/3 din 18 februarie 2021 "Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională"Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
9Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
10Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională și fondul educației incluziveSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
11Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.6/3 din 19 noiembrie 2019 "Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate"Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
12Cu privire la privatizarea fondului de locuințeMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
Distribuie