Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 28 octombrie 2022

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 28 octombrie 2022.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 28 octombrie 2022 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la casareSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
2Cu privire la proprietateMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
3Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 10/8 din 10.12.2021 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raionalIon Rotaru – specialist principal, Direcţia Dezvoltare Teritorialătel: 0235/21220
4Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
5Cu privire la proprietateMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
6Cu privire la proprietateMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
7Cu privire la transmiterea bunurilor materialeSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
8Cu privire la transmiterea bunurilor materialeGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
9Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
Distribuie