Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 03 august 2021

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 03 august 2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 03 august 2021 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparența decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului raional pe anul 2021Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament temporar pentru persoane în etate și cu dizabilități Casa Noastră în redacție nouăGabriela Mînzătean – șef Direcția Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familieitel: 078226451
3Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultateGabriela Mînzătean – șef Direcția Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familieitel: 078226451
4Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 4/6 din 30 iulie 2020Mihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
5Cu privire la proprietateMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
6Cu privire la abrogarea deciziilorMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
7Cu privire la aprobarea tarifuluiGabriela Mînzătean – șef Direcția Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familieitel: 078226451
8Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
9Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
10Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materialeSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
11Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 10/15 din 10.12.2020 Cu privire la aprobarea programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raionalVictor Perțu – vicepreședintele raionului responsabil de domeniile economie, investiții, construcții și agricultură tel: 076700514
12Cu privire la casareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
13Cu privire la executarea deciziei Colegiului Civil al Curții de Apel Chișinău din 30 martie 2021Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
14Cu privire la transmiterea bunurilor materialeSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
15Cu privire la constituirea comisiei raionale pentru privatizarea fondului de locuințeMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
16Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/3 din 19 noiembrie 2019 Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitateSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
17Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/2 din 18 februarie 2021 Cu privire la implementarea proiectuluiElena Boguș – şef Serviciu Politici Investiționaletel: 0235/27044
Distribuie