Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 10 decembrie 2021

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 10 decembrie 2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 10 decembrie 2021 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparența decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la aprobarea bugetului raional Orhei pe anul 2022 în prima lecturăGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2Cu privire la acceptul de transmitere în locațiune a activelor neutilizate prin licitațieSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
3Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educație incluzivăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
4Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului RaionalGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
5Cu privire la aprobarea listei și declararea bunurilor imobile (construcții) proprietate publică din domeniul public al raionului OrheiMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
6Cu privire la casareSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
7Cu privire la trecerea în evidență militară a tinerilor din raionul Orhei, născuți în anul 2006Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
8Cu privire la încorporarea recruților în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și serviciul civil (de alternativă) în aprilie-iulie 2022 și octombrie 2022-ianuarie 2023Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
9Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
10Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr.10/15 din 10.12.2020 Cu privire la aprobarea Programul privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raionalIon Rotaru – specialist principaltel: 0235/21220
11Cu privire la proprietateMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
12Cu privire la proprietateMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
13Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare, sub patronajul președintelui raionului a concursului anual al cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și IISilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
14Cu privire la repartizarea mijIoacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
15Cu privire la aprobarea Programul privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raionalIon Rotaru – specialist principaltel: 0235/21220
16Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un autoturism în redacție nouăSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
17Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
18Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educație incluzivă pentru anul 2022Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
19Cu privire la repartizarea mijIoacelor financiare din componenta raională pentru anul 2022Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
20Cu privire la demisieMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
Distribuie