Direcţia pentru statistică a raionului Orhei

Adresa: or.Orhei, str. V. Lupu, 153

Pagina web: http://www.statistica.md/

Telefon de contact: 0235 21300; 0235  31055; 0235  31057.

E-mail: orhei@statistica.md

În activităţile sa Direcţia pentru statistică a raionului Orhei este persoană juridică, dispune de ştampila cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa şi a Biroului Naţional de Statistică, de conturi trezoriale. Direcţia se subordonează nemijlocit Biroului, coordonîndu-şi activitatea sa cu organele administraţiei şi poartă răspundere în faţa Biroului pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

Sarcina principală a Dircţiei  este culegerea, prelucrarea şi analiza informaţiei statistice din teritoriu, asigurarea organelor publice centrale şi locale cu informaţie statistică veridică, acordarea ajutorului metodologic agenţilor economici în acumularea şi prelucrarea informaţiei statistice, efectuarea controlului asupra calităţii şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor şi anchetelor statistice.

Funcţiile de bază:

 • colectează, prelucrează, sistematizează, generalizează, analizează şi transmite informaţia statistică, datele rapoartelor financiare (contabile) Biroului, creează banca de informaţii în modul stabilit de către Birou;

 • asigură obiectivitatea, autencitatea, prezentarea în termenii oportuni, integritatea şi stabilitatea informaţiei statistice, păstrarea secretelor de stat şi comerciale, confidenţialitatea informaţiei individuale ale persoanelor fizice şi juridice;

 • efectuează diseminarea informaţiei statistice în volumul, modul şi termenele stabilite în programul de lucrări statistice, asigurînd accesul egal şi simultan la informaţie;

 • asigură cu informaţii statistice autorităţile administraţiei publice locale, satisface, în bază de contract, cu respectarea prevederii Legii cu privire la statistica oficială, cerinţele altor beneficiari, informează populaţia despre situaţia socială şi economică în raionul respectiv;

 • asigură cu instrumentarul statistic necesar respondenţii care participă la cercetări statistice, atribuie rezervele de coduri pentru înregistrarea de către primării a gospodăriilor ţărăneşti, controlează implementarea şi ţinerea la zi a registrelor gospodăriilor populaţiei, etc;

 • organizează şi efectuează lucrări statistice speciale: recensăminte, investigaţii şi cerectări statistice în baza ordinelor Biroului;

 • asigură implementarea tehnologiilor moderne de acumulare şi prelucrare a informaţiei statistice în baza sistemului informaţional modern;

 • actualizează lista întreprinderilor şi organizaţiilor care prezintă rapoarte statistice şi financiare (contabile);

 • acordă la solicitarea persoanelor fizice şi juridice informaţii existente în banca de informaţii şi registre statistice care se referă doar la aceste persoane;

 • execută în bază de contract cercetări statistice pentru organele administraţiei publice locale, întreprinderi, organizaţii şi alte persoane juridice şi fizice în modul stabilit şi coordonat cu Biroul Naţional de Statistică;

 • oferă ajutor instructiv agenţilor economici din teritoriu în probleme de statistică şi evidenţă;

 • asigură elaborarea şi editarea publicaţiilor statistice (anuare, buletine statistice şi informative) care caracterizează situaţia social-economică din teritoriu.

 

 

 
Distribuie