Inspecţia Energetică Teritorială Orhei

Zona de deservire: rl Orhei, rl Teleneşti, rl Rezina, rl Şoldăneşti.

Adresa: 

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 115; tel. 0235  20850; 0235  33114.

or. Teleneşti, str. Renaşterii, 69/4; tel. 0258 22074.

or. Rezina, str. 1 Mai, 3; tel. 0254 23897.

or.Şoldăneşti, str.31 August, 6; tel.0272 23142.

Pagina web: http://ies.md/

E-mail: ietorhei@mail.ru; orhei@ies.md.

Programul de lucru, zile de audienţă:

Program de lucru pentru şeful Inspecţiei Energetice Teritoriale Orhei

 • Luni, 8.00- 12.00 / 13.00-17.00 – ieşirea în teritoriu
 • Marţi, 8.00- 12.00 – ieşirea în teritoriu / 13.00-17.00 – audienţa consumatorilor
 • Miercuri, 8.00- 12.00 / 13.00-17.00 – ieşirea în teritoriu
 • Joi, 8.00- 12.00 – ieşirea în teritoriu / 13.00-17.00 – audienţa consumatorilor
 • Vineri, 8.00- 12.00 / 13.00-17.00 – lucrul cu personalul electotehnic

Program de lucru pentru inspectori:

 •  Luni, 8.00- 12.00 – audienţa consumatorilor/13.00-17.00 -ieşirea în teritoriu
 •  Marţi, 8.00- 12.00 – ieşirea în teritoriu/13.00-17.00 – ieşirea în teritoriu
 •  Miercuri, 8.00- 12.00 – audienţa consumatorilor/13.00-17.00 – ieşirea în teritoriu
 •  Joi, 8ºº- 12ºº  – ieşirea în teritoriu/13.00-17.00 – ieşirea în teritoriu
 •  Vineri, 8.00- 12.00 – lucrul cu personalul electrotehnic/13.00-17.00 – ieşirea în teritoriu

Program de lucru pentru tehnician:

 •  Luni – Vineri, 8.00- 12.00 – lucrul cu consumatorii/ 13.00-17.00 – lucrul cu documentaţia tehncă
 •  Sâmbătă, Duminica – zile de odihnă

 

1. Sarcinile principale ale supravegherii energetice de stat constau în executarea controlului privind:

 • respectarea prevederilor regulamentelor,actelor normativ-tehnice şi normelor de securitate tehnică la amenajarea, deservirea şi exploatarea instalaţiilor electrice şi termice de producere ,transport ,distribuţie şi utilizare, indiferent de apartenenţa departamentală şi tipul de proprietate;
 • asigurarea exploatării eficiente şi fiabile a instalaţiilor electrice şi termice;
 • asigurarea nivelului necesar al fiabilităţii alimentării cu energie a consumatorilor,respectarea cerinţelor actelor normativ-tehnice cu privire la calitatea energiei;
 • utilizarea raţională a energiei electrice şi termice de către agenţii economici,indiferent de sursa de alimentare,apartenenţa departamentală şi tipul de proprietate.

2.  Scopul:
Supravegherea energetică de stat presupune efectuarea de către autoritatea abilitată a  controlului asupra respectării normelor, regulamentelor,actelor normativ-tehnice ş. a. regulilor de securitate la amenajarea,  punerea  în  funţiune,  deservire,  întreţinerea  şi exploatarea instalaţiilor electrice şi termice,în scopul asigurării utilizării lor eficiente şi fiabile.
3.  Cadrul legal:
Autoritatea abilitată cu funcţii de supraveghere energetică de stat este Inspectoratul  Energetic de Stat care activează în baza Regulamentului cu privire la supravegherea  energetică de stat elaborat în conformitate  cu  prevederile articolului 13 al Legii nr.1525- XIII din 19 februarie 1998 cu privire la  energetică,  în scopul exercitării supravegherii  asupra respectării normelor,regulamentelor,actelor normativ-tehnice şi a regulilor de  securitate la construcţia, echiparea, funcţionarea şi exploatarea fiabilă şi eficientă a obiectivelor energetice,  utilajelor şi instalaţiilor energetice ale producătorilor,  transportarilor,  distribuitorilor  şi consumatorilor de energie electrică şi termică.

 Funcţii:
a) controlul asupra respectării de către producătorii, transportatorii, distribuitorii şi consumatorii de energie electrică şi termică a normelor de amenajare a instalaţiilor electrice, regulamentelor de exploatare a instalaţiilor electrice şi termice, normelor de securitate tehnică în procesul utilizării instalaţiilor electrice şi termice, regulamentelor privind furnizarea şi utilizarea energiei electrice şi termice, documentelor normative privind calitatea energiei electrice şi termice, precum şi a altor instrucţiuni şi documente normativ-tehnice;
b) verificarea corespunderii instalaţiilor electrice şi termice normelor şi regulamentelor în vigoare, precum şi cerinţelor privind consumul raţional de energie electrică şi termică;
c) controlul asupra respectării de către agenţii economici a cerinţelor privind utilizarea raţională a energiei electrice şi termice, elaborarea şi implementarea măsurilor în vederea reducerii consumurilor la o unitate de producere şi prestare a serviciilor;
d) verificarea efectuării testărilor şi încercărilor periodice ale instalaţiilor electrice şi termice ale agenţilor economici, inclusiv ale celor din sistemul energetic, în conformitate cu normele în vigoare;
e) supravegherea elaborării şi întreprinderii de către agenţii economici a măsurilor de optimizare a bilanţurilor energetice.

Distribuie