Inspecția Teritorială de Muncă Orhei

Zona de deservire: rl Orhei, rl Teleneşti, rl Rezina, rl Şoldăneşti.

Adresa: 

or.Orhei, str. M. Eminescu 2 (incinta Consiliului Raional Orhei, etaj 1)

or. Telenesti, str. Renașterii, 69, bir. 76

or. Rezina, str. Şciusev, 2a

or. Soldanesti, str. Păcii, 8a

Pagina web: http://www.ism.gov.md/

Telefon de contact: 

E-mail: itmorhei@im.gov.md

Atribuţiile:

a) controlează respectarea dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la:

  • contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
  • carnetul de muncă;
  • timpul de muncă si timpul de odihnă;
  • disciplina muncii;
  • munca minorilor şi femeilor;
  • retribuirea muncii;
  • garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
  • alte condiţii de munca;

b) controlează respectarea dispoziţiilor actelor legislative şi altor acte normative referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;

c) eliberează, în modul şi în condiţiile stabilite de lege,  avize privind introducerea in fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament individual de protecţie şi de lucru;

d) anulează avizele privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament individual de protecţie şi de lucru, dacă s-a constatat că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora nu se respectă actele legislative şi alte acte normative referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;

e) cercetează, in modul stabilit de Guvern, accidentele de muncă;

f) coordonează activitatea de pregătire, instruire si informare a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă;

g) colaborează cu alte organe, instituţii şi organizaţii care desfăşoară activităţi similare, cu patronatele şi sindicatele;

h) colaborează cu organe similare din alte state la realizarea prevederilor acordurilor bilaterale şi internaţionale în domeniul de competenţă.

Este în drept:

a) să solicite şi să primească de la autorităţile publice centrale şi locale, de la persoanele juridice şi fizice informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale;

b) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform Codului Contravenţional al Republicii Moldova.

 
Distribuie