Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”

Subdiviziunea teritorială Orhei

Adresa: or. Orhei, str. Tricolorului, nr.2

Telefon de contact: 0235 24612

Program de lucru:
Luni – vineri:  08.00 – 17.00
Pauza de prînz: 12.00 – 13.00
Zi de audienţă:
Luni:  08.00 – 13.00

Inspectoratul are următoarele funcţii:
 • supravegherea stării tehnice a tractoarelor, maşinilor autopropulsate, ameliorative, de construcţie a drumurilor, a altor maşini şi remorci ale acestora în procesul utilizării lor, indiferent de forma de proprietate şi apartenenţa departamentală a proprietarilor lor, conform  normativelor ce asigură securitatea vieţii, sănătăţii  şi bunurilor oamenilor şi protecţia mediului;
 • supravegherea, în complexul agroindustrial, asupra modului de exploatare a parcului de maşini şi tractoare şi a utilajului industriei alimentare în ce priveşte asigurarea securităţii, sănătăţii şi bunurilor oamenilor şi protecţia  mediului, precum şi  respectarea regulilor, standardelor şi altor acte normative în vigoare;
 • înmatricularea tractoarelor, maşinilor autopropulsate, ameliorative, de construcţie a drumurilor, a altor maşini şi remorci ale acestora  şi eliberarea numerelor de înmatriculare, prezentînd informaţia corespunzătoare Ministerului Afacerilor Interne pentru evidenţa computerizată a tehnicii;
 • înmatricularea inventarului agricol complicat ataşat la tractoare, marcarea lui şi eliberarea certificatelor de înmatriculare;
 • examinarea cunoştinţelor şi eliberarea certificatelor de tractorist-mecanic;
 • eliberarea către instituţiile de învăţămînt a certificatelor prin care se atestă corespunderea condiţiilor de desfăşurare a procesului de instruire cu standardele de stat. În baza certificatelor, autorităţile competente efectuează licenţierea, evaluarea şi acreditarea acestora, cu excepţia instituţiilor de învăţămînt din subordinea Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei;
 • atestarea şi eliberarea către întreprinderile specializate de  reparaţie a tehnicii agricole a certificatelor ce confirmă corespunderea lor cu cerinţele tehnice în domeniu;
 • evaluarea stării tehnice, determinarea resurselor remanente şi valorii maşinilor şi utilajelor, la solicitarea proprietarilor, organelor statale şi altor instituţii;
 • participarea la activitatea comisiilor pentru examinarea pretenţiilor proprietarilor de maşini şi utilaje supuse supravegherii în legătură cu calitatea nesatisfăcătoare a tehnicii vîndute sau reparate;
 • prestarea către  persoanele fizice şi agenţii economici a altor servicii ce ţin de exploatarea sau reparaţia tehnicii, precum şi de instruirea cadrelor de mecanizatori.
 • elaborează modul de admitere la conducerea maşinilor autopropulsate şi de acordare a certificatelor de tractorist-mecanic, de revizie tehnică,  testare şi înmatriculare a tractoarelor, maşinilor autopropulsate,  altor maşini şi  remorci  ale lor, precum şi instrucţiunile de aplicare a prevederilor Codului cu privire  la contravenţiile administrative de către structurile “Intehagro”;
 • îşi dă concursul, în comun cu Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, la elaborarea pentru toate mijloacele de transport, a certificatelor şi numerelor de înmatriculare unice, precum şi a actelor unice pentru conducerea acestora;
 • organizează aplicarea conformă a legislaţiei de către structurile sale, participă, în modul stabilit, în cadrul comitetelor tehnice, la elaborarea standardelor şi altor documente normative ce stabilesc cerinţele şi normativeleprivind exploatarea şi starea tehnică a maşinilor şi utilajelor supravegheate de Inspectorat, privind lucrările şi serviciile din domeniul exploatării tehnice, precum şi controlul actelor ce confirmă certificarea mijloacelor tehnice nominalizate  şi serviciile din domeniul exploatării acestora.
Distribuie