Întreprindere de Stat Servicii Pază a MAI

Adresa: or.Orhei, str. C. Negruzzi, 10

Pagina web: http://serviciipaza.md/

Telefon de contact: 0235  24926;  0235 24936; 0235 21700; 0235 22726.

E-mail: orhei@serviciipaza.md

 

Servicii:

Paza fizică a obiectivelor reprezintă prezenţa fizică a personalului de pază la obiectivul păzit sau în încăperea păzită. Metoda de pază în cauză este raţională pentru obiectivele, care necesită controlul importării / exportării valorilor materiale de pe teritoriu, respectarea regimului de permise sau la paza teritoriilor, sectoarelor îngrădite etc.

Paza fizică este efectuată de posturi staţionare sau mobile. În dependenţă de personalul antrenat la paza obiectivului, paza fizică se divizează în:

  • Paza fizică înarmată
  • Paza fizică neînarmată

Tipul pazei şi numărul de posturi, necesare pentru paza fiecărui obiectiv concret, se stabileşte de către filialele teritoriale a ÎS Servicii Pază a MAI în procesul inspectării obiectivului şi este coordonat cu administraţia obiectivului în cauză.

Tarifele pentru paza fizică sunt stabilite de Consiliul de Administraţie al ÎS Servicii Pază a MAI.

Însoţirea încărcăturilor, valorilor materiale este efectuată de gardieni înarmaţi. Însoţirea încărcăturilor poate fi efectuată atât cu mijlocul de transport operativ, cât şi fără acesta. Cea mai mare răspândire a acestui tip de pază este folosit la însoţirea serviciului de încasatore şi a încărcăturilor de preţ, transportate pe teritoriul ţării.

Paza persoanelor fizice este efectuată de gardieni special instruiţi. Paza de corp din cadrul ÎS Servicii Pază a MAI  – sunt gardieni înarmaţi, aflaţi permanent în prejma persoanelor  păzite şi sunt gata de a suprima orice atentat asupra securităţii persoanei date. Sistemul interacţiunii creat garantează în caz de necesitate utilizarea tuturor posibilităţilor ÎS Servicii Pază a MAI şi a organelor de poliţie în evitarea pericolului pentru viaţa şi sănătatea persoanei păzite şi a membrilor familiei acesteia.

Paza tehnică reprezintă serviciul de supraveghere şi pază a obiectivului sau locuinţei cu aplicarea sistemelor moderne de semnalizare pază-incendiu  şi a grupelor de intervenţie operativă la semnalul de alarmă. Acest serviciu este indicat atît pentru persoanele fizice cît şi pentru persoanele juridice ce necesită o protecţie maximală a imobilului (case, apartamente, oficii, depozite etc.) şi a valorilor materiale.

Distribuie