Secţia Evidenţă şi Documentare a Populaţiei

Adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 10

Pagina web: http://www.registru.md/

Telefoane de contact: 0235 32 3 73; 0235 20812; 0235 23982.

Program de lucru:

Marţi – Sâmbătă de la 8.00 – 17.00
fără pauză de prânz
Duminică, Luni – zile de odihnă

Servicii:

 • Perfectarea buletinului de identitate
 • Perfectarea paşaportului cetăţeanului RM
 • Eliberarea actului de identitate provizoriu (Formularul F9)
 • Înregistrarea la domiciliu
 • Radierea de la domiciliu
 • Eliberarea adeverinţei privind înregistrarea la domiciliu (sau radierea)
 • Eliberarea adeverinţei privind datele actelor de identitate deţinute anterior.
 • Eliberarea adeverinţei privind deţinerea  anterioară a paşaportului de uz intern emis de fosta URSS.
 • Examinarea cererilor privind acordarea cetăţeniei RM.
 • Examinarea cererilor de plecare cu domiciliu permanent peste hotare.
 • Examinarea cererilor privind renunţarea la numărul  de identificare de stat al persoanei fizice
 • Efectuarea menţiunilor în fişa de însoţire.
 • Înregistrarea cetăţenilor străini.
 • Întocmirea dosarelor privind repatrierea cetăţenilor RM
 • Înmînarea actelor prin intermediul „Poşta Moldovei”
 • Înscrierea prealabilă prin telefon a cetăţenilor (2 39 82)
 • Examinarea petiţiilor, interpelărilor, demersurilor, sesizărilor, etc.

Informații ultile:

 • Primul buletin de identitate se eliberează gratuit tuturor solicitanţilor.
 • Buletinul  de identitate se eliberează:
  • de la naştere și este valabil până la 10 ani
  • 10 – 16 ani
  • 16 – 25 ani
  • 25 – 45 ani
  • 45 ani – pe viaţă
 • Paşapoartele cetăţenilor R.Moldova şi paşapoartele pentru apatrizi se eliberează pe un termen de 7 ani, iar paşapoartele copiilor cu vîrstă de pînă la 7 ani – pe un termen de 4 ani;
 • Comanda serviciilor prestate de ÎS ”CRIS „Registru”  (documentarea cetăţeanului la locul aflării) se poate face prin intermediul Oficiului mobil de documentare. Acest serviciu funcţionează pe tot teritoriul R.Moldova şi poate fi solicitat la numărul de telefon 022 257070. Costul solicitării serviciului – 450 lei (suma nu include preţul documentului);
 • Înscrierea prealabilă a cetăţeanului pentru documentare se face de la ora 08.00  pînă  la  08.30  pentru  ziua  următoare, la numărul de telefon 0235 23982, cu achitarea a 20 lei pentru programare.
Distribuie