Centrul de Sănătate Publică, Rezultatele anului 2015.

Comentariile sunt închise pentru Centrul de Sănătate Publică, Rezultatele anului 2015. 48

La data de 04 februarie 2016, a avut loc ședința de raportare a Centrului de Sănătate Publică Orhei pentru anul 2015. La întîlnire au fost prezenți dl. Tudor Golub, președintele raionului Orhei, dl. Valeriu Goncear, șef adjunct Direcția Sănătate Publică, dl. Nicolaie Furtună, șef adjunct al Centrului de Medicină Preventiva a mun. Chișinău, dl. Victor Verega, Șeful Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Raportorul de bază a ședinței a fost medicul șef al Centrului de Sănătate Publică din rl. Orhei, dl. Vasile Guștiuc.
Pe ordinea de zi a fost abordat bilanțul activității pentru anul 2015 și sarcinile de activitate propuse pentru anul 2016. Trebuie de menționat faptu că Centru de Sănătate Publică Orhei conform totalizărilor la nivel național pentru anul 2015 a arătat succese eficiente în domeniu. De asemenea au fost menționate inițiativele de colaborare cu partenerii de dezvoltare precum și domeniile care necesită a fi îmbunătățite .
În conformitate cu tendința administrației publice centrale de a eficientiza serviciul public începînd cu luna Iulie 2016, Centrului de Sănătate Publică Orhei îi vor reveni atribuții de nivel regional, ceea ce presupune o implicare activă a autorităților publice locale. Președintele raionului, dl Tudor Golub s-a expus pe marginea acestui subiect și a adus dovezi clare despre activitatea Consiliului Raional Orhei, care deja a venit cu inițiative de a îmbunătăți nivelul de sănătate publică prin crearea unui mediu fructuos de conlucrare între instituțiile de stat.