Toți sunt cu drept la opinie

Comentariile sunt închise pentru Toți sunt cu drept la opinie 26

Sistematic, primarul satului Zahoreni, Vasile Cojocari, organizează adunări generale cu localnicii pentru a discuta cele mai actuale probleme ce vizează activitățile din localitate.
Astfel, la adunarea din ziua de duminică, 23 octombrie, a fost invitat și președintele Raionului Orhei, Tudor Golub, care a luat parte la discuțiile ce vizează activitatea APL de nivel I şi II. Pentru ordinea de zi au fost pregătite subiectele ce țin de înstrăinarea unui teritoriu din categoria pășunilor și Raportul de darea de seamă a realizărilor în baza numeroaselor ședințe de judecată cu privire la TOC, unde fiecare familie are cotă parte, iar primarul a fost prezent ca persoană terță.
Aceste şedinţe cu participarea şi implicarea activă a cetăţenilor duc la sporirea nivelului de transparență în procesele decizionale.