Raportul Consiliului Consultativ DGE Orhei

Comentariile sunt închise pentru Raportul Consiliului Consultativ DGE Orhei 360

Astăzi, 24 ianuarie 2017, membrii Consiliului Consultativ al Direcției Generale Educație s-au întrunit în ședința de prezentare a  raporturilor de activitate în vederea asigurării transparenței procesului educațional.

A fost prezentat: Raportul de activitate al secției Politici educaționale și management în perioada primului semestru, Raportul de activitate al secției Managementul curriculumului și formare continuă (semestrul I) și Raportul de activitate al Serviciului Asistență Psihopedagogică cu genericul: „Managementul educației incluzive la nivel de raion”.

În baza raporturilor, atât membrii Consiliului Consultativ cât și conducerea raionului prezentă la ședință, au pus în discuţie punctele forte, dar s-au fixat pe unele sugestii și recomandări pentru îmbunătățirea procesului educațional și crearea condițiilor optime întru creșterea profesională.

Tudor Golub, președintele Raionului Orhei, a pus accent pe necesitatea sporirii calităților manageriale în domeniul financiar.

Silvia Mustovici, şefa Direcției Generale Educație, a apreciat pozitiv activitatea șefilor de secții, specialiștilor principali și metodiștilor din cadrul DGE, menționând că pentru obţinerea  noilor performanțe este necesar de a consolida eforturile.