Bugetul Raionului Orhei – Aprobat

Comentariile sunt închise pentru Bugetul Raionului Orhei – Aprobat 82

 

Consiliului Raional Orhei s-a întrunit astăzi, 14 decembrie 2017, în ședință ordinară. Ordinea de zi a cuprins 14 proiecte de decizii, de bază fiind aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură. Este de menționat că subiectul bugetului a fost discutat minuțios în cadrul comisiilor consultative de specialitate pe probleme economice, agrare, sociale, administrație publică și drept.

Pe lângă aceasta au fost aprobate și alte proiecte de decizii ce ţin de activitatea raionului şi viaţa socială a acestuia cum ar fi: aprobarea cheltuielilor operaţionale efectuate prin dispoziţiile preşedintelui raionului, instalarea plăcii comemorative în memoria Liliei Amarfii, alocarea a 700,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de realizarea proiectului „Renovarea secţiei anestezie şi terapie intensivă a ÎMSP Spitalul Raional Orhei”, aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și de plată a compensației pentru călătorii în transportul comun auto urban, suburban și interurban pentru unele categorii de populație în redacție nouă ș.a.