Promotorii culturii

Comentariile sunt închise pentru Promotorii culturii 37

Sărbătoarea pro­fesională „Ziua lucră­torilor din domeniul culturii”, instituită prin hotărârea Guvernului din 24.02.2002, este marcată anual în a treia duminică a lunii mai.

Această zi ne oferă o ocazie în plus de a conștientiza importan­ţa valorilor culturale în contex­tul identității noastre naționale, păstrate și promovate continuu, grație oamenilor cu suflet mare dedați profesiei.

Cu prilejul zilei profesionale, Tudor Golub, președintele raionului Orhei, a adresat sincere și calde felicitări tuturor salariaților din domeniul culturii, expresii de profundă recunoștință și apreciere a nobilei activități pe care o desfășoară în beneficiul oamenilor și al țării.