Jur Solemn

Comentariile sunt închise pentru Jur Solemn 26

„Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională.”

Acesta este jurământul Funcționarului Public Debutant rostit astăzi și de specialistul principal al secției Economie și Atragerea Investițiilor, din cadrul Consiliului Raional Orhei, doamna Adriana Buciușcan. În prezența domnului Tudor Golub, președintele raionului Orhei, al domnului Sergiu Caraman și al doamnei Elena Boguș – Șefa Secției Economie și Atragerea Investițiilor, doamna Buciușcan a devenit Funcționar Public cu drepturile și obligațiunile deplin asumate!

Sincere Felicitări doamna Adriana Buciușcan și să fie întrun ceas bun!

 

Marin Mihailov,

Specialist principal

Secția Relații cu Publicul