A intrat în vigoare din 1 aprilie 2019

Comentariile sunt închise pentru A intrat în vigoare din 1 aprilie 2019 837

De la finele anului 2018 locuitorii Raionului Orhei se bucură de Centrul Multifuncțional, unde Rapid și Comod își pot perfecta actele necesare.

În acest scop, astăzi, 11 aprilie 2019, s-a desfășurat seminarul de informare cu privire la respectarea cadrului normativ ce reglementează domeniul evidenței persoanelor și întocmirea actelor de stare civilă.

Seminarul destinat secretarilor consiliilor locale din satele/comunele raionului a debutat cu cuvântul de salut al domnului Tudor Golub, președintele Raionului Orhei, care a îndemnat pe cei prezenți să adreseze întrebări ce țin de realizarea obiectivelor propuse pentru asigurarea serviciilor de calitate în deservirea cetățenilor.

Ala Știrbate, moderator de bază al seminarului, a reliefat problemele stringente la nivel de raion: procedura de evidență a populației, documentarea elevilor, aspecte ce țin de fișa de însoțire a buletinului, completarea deciziei cu privire la tutelă ș.a. În aceeași ordine de idei, au fost discutate și subiectele cu referire la perfectarea actelor privind procedura de căsătorie și deces.

Un alt subiect de importanță majoră a constituit Codul Administrativ, intrat în vigoare din 1 aprilie curent, care cuprinde și procedura administrativă a petiției. Ludmila Botnariuc, secretar – administrativ din cadrul CRO, a trasat principalele aspecte ce țin de acest subiect și totodată a intervenit cu rugămintea ca actele înaintate pe numele Consiliul Raional Orhei să fie depline.

Oxana Muntean,

șef, Secția Relații cu Publicul