Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 05.04.2024

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului Raional Orhei.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2024Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului raional pe anul 2023Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
3Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
4Cu privire la alocarea mijloacelor financiareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
5Cu privire la transmiterea volumelor de lucrăriGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
6Cu privire la aprobarea Regulamentului privind susținerea elevilor capabili de performanțe înalte, în redacție nouăSilvia Lozinscaia – șef interimar Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
7Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Lozinscaia – șef interimar Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
8Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionuluiGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
9Cu privire la constituirea Consiliilor Administrative ale IMSP Centre de SănătateSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
10Cu privire la transmiterea bunurilor materialeSilvia Lozinscaia – șef interimar Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
11Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separareMihai Curchi - specialist principal, Secția Agricultură și Relații Funciaretel: 0235/20770
12Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materialeSilvia Lozinscaia – șef interimar Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
13Cu privire la constituirea și componența nominală a comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere din cadrul Consiliului raional OrheiSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
14Cu privire la instituirea și componența nominală a Comisiei pentru evaluarea necesității acordării ajutorului financiar din Fondul de Rezervă a Consiliului raionalSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
15Cu privire la nominalizarea consilierilor raionali în componența comisiilor de casare a mijloacelor fixeSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
16Cu privire la constituirea comisiei raionale pentru privatizarea fondului de locuințeMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
17 Cu privire la modificarea anexelor nr. 2,3,4 a deciziei Consiliului raional nr. 14/2 din 22.12.2023 "Cu privire la constituirea și aprobarea componenței nominale a comisiilor consultative de specialitate" Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
18 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 15/4 din 29.12.2023 "Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional" Mihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridic tel: 079666974
19Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la decizia 10/17 din 10.12.2021Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
20Cu privire la patrimoniuSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
21Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de judecatăMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
22Cu privire la examinarea Prescripțiilor Inspectoratului Control Financiar de Stat

Vasile Adașan – președintele raionului

Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe

Olga Muntean – șef Serviciul Financiar

tel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
23Cu privire la aprobarea hotarelor Unităților Administrativ-Teritoriale din raionul OrheiMihai Curchi - specialist principal, Secția Agricultură și Relații Funciaretel: 0235/20770
Distribuie