Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 09 august 2023

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 09 august 2023.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la activitățile de încorporare a cetățenilor născuți în anii 1996-2006 în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și în cel civil în octombrie 2023 - ianuarie 2024Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
2Cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului raional pe anul 2023Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
3Cu privire la acceptul de transmitere în locațiuneMarcel Apreutesei – specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
4Cu privire la rezoluțiunea contractuluiMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
5Cu privire la aprobarea Programului teritorial de imunizări pentru anii 2023-2027Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
6Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului Raional nr. 2/11.1 din 03.03.2023Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
7Cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 a Deciziei Consiliului Raional nr. 3/9.1 din 07.04.2023Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
8Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 14/10 din 09.12.2022 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raionalIulian Morarescu – şef Direcţia Dezvoltare Teritorialătel: 076700509
9Cu privire Ia examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT-535 din 21 iunie 2023Mihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
10Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
11Cu privire la inițierea formării bunului imobil prin separare Mihail Curchi – specialist principal, Secția Agricultură și Relații Funciare tel: 0235/20770
12Cu privire la alocarea mijloacelor financiareIrina Grecu – Specialist principal, Aparatul președinteluitel: 0235/20665
13Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
14Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
Distribuie