Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 02 aprilie 2021

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 02 aprilie 2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 02 aprilie 2021, pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparența decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului raional pentru anul 2020Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
3Cu privire la alocarea mijloacelor financiareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
4Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor cu plată oferite de Laboratorul de Fabricaţie FabLab Orhei a Bibliotecii Publice Raionale “A. Donici” din subordinea Secţiei CulturăElena Guler – șef Secția Culturătel: 079948075; email: sectia.cultura.orhei@mail.ru
5Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a raionului Orhei pentru perioada 2021-2025Elena Boguș – şef Secția Economie și Atragerea Investițiilortel: 0235/27044
6Cu privire la proprietateElena Boguș – şef Secția Economie și Atragerea Investițiilortel: 0235/27044
7Cu privire la solicitarea schimbului de terenuriMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
8Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr.10/15 din 10.12.2020 "Cu privire la aprobarea Programul privind întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional"Pavel Cucuruzean – șef Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuritel: 0235/32206
9Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional
nr.10/12 din 10.12.2020 „Cu privire la delimitarea
bunului imobil şi aprobarea materialelor lucrărilor cadastrale"
Elena Boguș – şef Secția Economie și Atragerea Investițiilortel: 0235/27044
10Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional
nr.1/5 din 14.01.2021 „Cu privire la proprietate"
Elena Boguș – şef Secția Economie și Atragerea Investițiilortel: 0235/27044
11Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în redacție nouăVictoria Badicica – șef interimar Direcția Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familieitel: 0235 23715; 079374349
12Cu privire la retragerea calităţii de persoană juidică a instituţiei de învăţământ secundarSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
13Cu privire la aprobarea tarifului serviciilor prestate de Direcţia Generală EducaţieSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
14Cu privire la aprobarea statutului Întreprinderii Municipale Complexul Sportiv Raional Orhei în redacție nouăMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
15Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineretSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
Distribuie