Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 29 decembrie 2023
15/1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
15/2Cu privire la aprobarea bugetului raional Orhei pe anul 2024 în prima lectură
15/3Cu privire la aprobarea bugetului raional Orhei pe anul 2024 în lectura a doua
15/4Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional
15/5Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 256/2023 (reforma sistemului de asistență socială)
15/6Cu privire la stabilirea numărului de unități de vicepreședinte al raionului
15/7Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului Orhei
15/8Cu privire la încetarea mandatelor vicepreședinților raionului

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 22 decembrie 2023
14/1Cu privire la constituirea fracțiunilor în cadrul Consiliului raional Orhei
14/2Cu privire la constituirea și aprobarea componenței nominale a comisiilor consultative de specialitate
14/3Cu privire la alegerea președintelui raionului Orhei
14/4Cu privire la încetarea mandatului președintelui raionului

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 12 decembrie 2023
13/1Referitor la Hotărîrea nr.249 din 21 noiembrie 2023 a Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală raională Orhei nr.25 privind confirmarea legalității alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023 în circumscripția electorală raională Orhei nr.25, validarea și atribuirea mandatelor de consilieri și declararea candidaților supleanți în Consiliul raional Orhei
13/2Cu privire la inițierea constituirii fracțiunilor, a alianțelor, a blocurilor
13/3Cu privire la inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 01 noiembrie 2023
12/1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
12/2Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
12/3.1Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
12/3.2Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
12/4.1Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 14/10 din 09.12.2022 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional
12/4.2Cu privire la modificarea anexelor nr. 1, nr. 6 și nr. 9 ale Deciziei Consiliului Raional nr. 3/9.1 din 07 aprilie 2023
12/5Cu privire la casare

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 11 octombrie 2023
11/1Cu privire la ajutorul financiar unor categorii de pensionari din raionul Orhei
11/2Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 28 septembrie 2023
10/1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
10/2Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
10/3Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul educației incluzive pentru anul 2023
10/4.1Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materiale
10/4.2Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materiale
10/5Cu privire la trecerea în evidență militară a tinerilor din raionul Orhei, născuți în anul 2008
10/6Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionului
10/7Cu privire la alocarea îndemnizației unice
10/8Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
10/9Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 14/10 din 09.12.2022 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 08 septembrie 2023
9/1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
9/2Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
9/3Cu privire la deschiderea cu excepție a unei singure clase a X-a în cadrul I.P. L.T. M. Lomonosov Orhei
9/4Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Orhei
9/5Cu privire la transmiterea încăperii nelocative în locațiune
9/6.1Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT-642 din 08 august 2023
9/6.2Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT-643 din 08 august 2023
9/7Cu privire la casare
9/8Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 14/10 din 09.12.2022 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional
9/9Cu privire la sesizarea Curții Constituționale

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 09 august 2023 
8/1Cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului raional pe anul 2023 
8/2Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023 
8/3Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională 
8/4Cu privire la aprobarea Programului teritorial de imunizări pentru anii 2023-2027 
8/5Cu privire la activitățile de încorporare a cetățenilor născuți în anii 1996-2006 în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și în cel civil în octombrie 2023 - ianuarie 2024 
8/6Cu privire la inițierea formării bunului imobil prin separare 
8/7Cu privire la acceptul de transmitere în locațiune 
8/8Cu privire Ia examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT-535 din 21 iunie 2023 
8/9.1Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului Raional nr. 2/11.1 din 03.03.2023 
8/9.2Cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 a Deciziei Consiliului Raional nr. 3/9.1 din 07.04.2023 
8/9.3
 
8.10Cu privire la rezoluțiunea contractului 
8.11Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
8.12Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare 

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 11 iulie 2023
7/1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
7/2Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
7/3Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionului
7/4.1Cu privire Ia examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT8-536 din 21 iunie 2023
7/4.2Cu privire Ia examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT8-537 din 21 iunie 2023
7/5Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate a raionului Orhei supuse privatizării
7/6Cu privire la privatizarea bunurilor imobile prin licitație publică cu strigare
7/7.1Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 14/10 din 09.12.2022 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional
7/7.2Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Raional nr. 6/8 din 11.12.2012 Cu privire la aprobarea tarifelor serviciilor contra plată în instituțiile de învătământ finanțate din bugetul raional
7/8Cu privire la acceptul de transmitere în locațiune
7/9Cu privire la casare
7/10Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
7/11Cu privire la numirea în funcție și acordarea îndemnizației unice

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 27 iunie 2023
6/1Cu privire la inițierea consultărilor publice
6/2Cu privire la modificarea deciziei
6/3Cu privire la acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Raionului Orhei

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 05 iunie 2023
5/1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
5/2Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
5/3Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare
5/4Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 16 mai 2023
4/1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
4/2Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
4/3Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare
4/4Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionului
4/5Cu privire la odihna și întremarea sănătății copiilor în sezonul estival 2023
4/6Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate a raionului Orhei supuse privatizării
4/7Cu privire la privatizarea bunurilor imobile prin licitație publică cu strigare
4/8Cu privire la proprietate
4/9Cu privire la transmiterea bunurilor imobile în comodat
4/10Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materiale
4/11Cu privire la casare
4/12Cu privire la rezoluțiunea contractului
4/13Cu privire la asigurarea interimatului
4/14Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a sporului de performanță personalului din cadrul subdiviziunilor Consiliului Raional Orhei în redacție nouă
4/15Cu privire la declararea bunurilor imobile proprietate publică a raionului domeniul privat
4/16Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 07 aprilie 2023
3/1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
3/2Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
3/3Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare
3/4Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionului
3/5Cu privire la acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Raionului Orhei
3/6.1Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr. 2/1 din 03.03.2023
3/6.2Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr. 12/5 din 24.11.2022
3/7Cu privire la modificarea capitalului social al Î.M. Complexul Sportiv Raional Orhei
3/8Cu privire la aprobarea Regulamentului privind susținerea elevilor capabili de performanțe înalte
3/9.1Cu privire la patrimoniu
3/9.2Cu privire la proprietate
3/10Cu privire la trecerea bunurilor imobile proprietate publică a raionului din domeniul public în domeniul privat
3/11Cu privire la terenurile potențiale pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitare
3/12Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 03 martie 2023
2/1Cu privire la audierea raportului anual privind executarea bugetului raional pe anul 2022
2/2Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
2/3Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
2/4.1Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
2/4.2Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
2/5Cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor în raionul Orhei în anul 2024
2/6Cu privire la aprobarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video a clădirii administrative și încăperilor Consiliului raional cu acces public
2/7Cu privire la Acordul de Parteneriat
2/8.1Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 14/10 din 09.12.2022 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional
2/8.2Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.6/3 din 19 noiembrie 2019 Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate
2/8.3Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.1/6.3 din 26 ianuarie 2023
2/9Cu privire la acceptul de transmitere în locațiune
2/10Cu privire la proprietate
2/11.1Cu privire la transmiterea bunurilor materiale
2/11.2Cu privire la transmiterea bunurilor materiale

 

Nr.Deciziile Consiliului raional Orhei adoptate în ședința din 26 ianuarie 2023
1/1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
1/2Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
1/3Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionului
1/4Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare
1/5Cu privire la transmiterea în locațiune a activelor neutilizate prin licitație
1/6.1Cu privire la modificarea anexelor nr.1 și nr.3 a Deciziei Consiliului raional nr.3/11 din 22.05.2012 Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional
1/6.2Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 14/10 din 09.12.2022 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional
1/6.3Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei consiliului raional nr. 3/12 din 02.04.2021
1/7Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materiale